Available courses


Site announcements

Nota Penting

by SYSTEM ADMINISTRATION -

Nota penting*

1. Setiap peserta yang berdaftar akan diberikan ID pengguna dan password sementara untuk mengakses portal kursus CTRE atas talian.

2. Setiap peserta yang berdaftar akan dibenarkan untuk mengakses portal selama (1) bulan bermula dari tarikh anda menerima emel. 

3. Setiap peserta perlu melengkapkan sepenuhnya setiap topik yang dipilih untuk melayakkan peserta diberikan sijil CTRE dan peluang untuk membaharui lesen TG.

4. Setiap topik merangkumi video, slide, kuiz dan forum maklumbalas kursus.

5. Sila ke bahagian "DASHBOARD" untuk melihat peratus kesuluruhan setiap kursus anda. Sila pastikan anda mendapat 100%.